Przerwa na karmienie piersią w ZUS-ie

Według informacji otrzymanej z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS jest zdecydowanie sfeminizowaną insty­tucją: na 10 pracowników 8 to kobiety. ZUS zapewnia, że jako pracodawca, przywiązuje bardzo dużą wagę  do przestrzegania przepisów dotyczących uprawnień pracowniczych, w tym uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników Zakład, jako pracodawca, jest otwarty na wprowadzanie różnych udogodnień. Udogodnień, które ułatwią pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym, pełnienie ich ról społecznych i jednocześnie zapewnią odpowiednią efektywność pracy.

Udogodnienia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

  • Korzystanie z różnych form elastycznego czasu pracy.
  • W Centrali oraz w wielu oddziałach stosowany jest ruchomy czas pracy. Przewiduje on przedział czasu, w którym pracownicy są obowiązani rozpocząć pracę.
  • Indywidualny rozkład czasu pracy (zmiana godzin pracy) lub zmiana wymiaru czasu pracy (na wniosek pracownika).

Pokój rodzicielski w Centrali

w Centrali Zakładu został udostępniony pokój, który przeznaczony jest do jednoczesnego wykonywania obowiązków zawodowych i sprawowania niezbędnej opieki nad dzieckiem. Z pokoju mogą korzystać pracownicy Centrali, którzy – w sytuacjach wyjątkowych – ze względów losowych nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki i zmuszeni są zabrać je ze sobą do pracy, a jednocześnie mają do wykonania pilne zadania zawodowe.

W pokoju tym wydzielone jest stanowisko do pracy oraz miejsce do zabawy, nauki i podstawowej pielęgnacji dziecka.

Przerwa na karmienie piersią

Pracownicom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym wykonującym pracę w inspektoratach ZUS, które karmią dziecko piersią, są udzielane – zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 187 Kodeksu pracy – przerwy na karmienie. Przerwa udzielana jest na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Oddziału, który wyraża zgodę na korzystanie z przerwy. (O wniosku przeczytacie tu.

Rozpatrując wniosek o udzielenie przerw na karmienie Dyrektor Oddziału udziela również zgody na wskazany przez pracownicę sposób wykorzystania przerwy określony przez pracownicę we wniosku. 

Najczęściej pracownice wnioskują o skrócenie czasu pracy poprzez wcześniejsze wyjście do domu lub późniejsze rozpoczęcie pracy. I na taki sposób korzystania z przerwy na karmienie udzielana jest zgoda.

Zaświadczenie lekarskie o karmieniu piersią

Regulamin pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że fakt karmienia piersią dokumentowany jest zaświadczeniem lekarskim, jednak aktualnie trwają prace nad jego aktualizacją i planowana jest zmiana tego postanowienia.  

W przypadku jakichkolwiek pytań kierowanych do Centrali dotyczących tej kwestii udzielana jest informacja, że nie można uzależniać udzielenia przerwy na karmienie od przedłożenia zaświadczenia lekarskiego. Wystarczające jest oświadczenie pracownicy.

Wiek dziecka a przerwa na karmienie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako pracodawca nie ogranicza prawa do korzystania z przerw na karmienie piersią. Nie uzależnia zgody od takich okoliczności jak wiek dziecka lub liczba dzieci.

Matka karmiąca po godzinach

Pracownice korzystające z przerwy na karmienie mogą, jeżeli wyrażą na to zgodę, wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych. Wykonywanie pracy ponadwymiarowej nie ma wpływu na korzystanie z uprawnień dla matek karmiących piersią.

Pomieszczenie do wypoczynku dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (43 oddziały, 209 inspektoraty i 71 biur terenowych), które znajdują na obszarze całego kraju. Są one zlokalizowane w budynkach o zróżnicowanej wielkości i warunkach technicznych. W wielu jednostkach organizacyjnych występuje niedobór powierzchni biurowej, co może utrudniać wygospodarowanie wolnych pomieszczeń przeznaczonych na odpoczynek

Jeżeli w czasie pracy odciągacie pokarm, pamiętajcie, by nie robić tego w toalecie.

Złóż skargę

Wydaje się, że ZUS jest idealnym miejscem do pracy dla rodziców małych dzieci. Przyjaznym również matkom karmiącym naturalnie. Ufamy, że pracownice nie nadużywają uprawnienia, pamiętając o odpowiedzialności prawnej.

Jeżeli w swojej jednostce organizacyjnej macie problemy w zakresie korzystania z przerwy na karmienie – pamiętajcie, że macie prawo złożyć skargę. Sprawa na pewno zostanie zbadana. Zgodnie z zapewnieniem Centrali ZUS, w miarę możliwości zostaną podjęte działania, mające na celu pomoc pracownicom karmiącym naturalnie.

Stan prawny: czerwiec 2019 r.

Obrazek wyróżniający: Fundacja „Mlekiem Mamy”.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *