Łączenie przerw na karmienie piersią w jedną

pytania o pracę

Pytanie:

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie wniosku o przerwy i ich połączenie w jedną. Czy pracodawca może na to nie wyrazić zgody? Czy może określić kiedy z nich korzystać? Spotkałam się z taką sytuacją, a nie znalazłam nigdzie informacji, że tak można. Wiem też, że przepisy w tym temacie są bardzo elastyczne zarówno dla jednej jak i drugiej strony. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Tak, jak zauważyłaś – przepisy są elastyczne dla obu stron. Często pracodawcy utrudniają korzystanie z uprawnień, bo nie wierzą, że mama karmi, bo duże dziecko wytrzyma bez mamy i jej mleka, bo niektóre mamy korzystają, choć nie karmią piersią… Wydaje nam się, że pracodawca może odmówić połączenia przerwy w jedną, gdy np. zaburzyłaby ona tok pracy, mógłby ponieść stratę, itp. Uważamy, że warto rozmawiać z pracodawcą przed napisaniem wniosku i ustalić z nim wspólne stanowisko. To może znacznie ułatwić sprawę. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że w niektórych zakładach pracy nie jest łatwo.

W sytuacjach spornych szczególnie warto zadbać o formę pisemną korespondencji. Pracownica wniosek o przerwę na karmienie piersią zawsze sporządza pisemnie, zatem pracodawca również winien wyrazić (bądź nie wyrazić) zgodę na piśmie (odrębnym pismem, wypisem na wniosku).

Generalnie pracodawca nie może nie wyrazić zgody na przerwę na karmienie piersią, ale na sposób wykorzystania przerw już tak. Może mieć swoje (odrębne) stanowisko w tej sprawie.

Powodzenia na drodze mlecznej i zawodowej!

* Wysłałyśmy zapytania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej oraz do Państwowej Inspekcji Pracy o szczegółowe wyjaśnienie przepisów. Póki co czekamy na odpowiedź.

Komentarz:

W związku z otrzymaną odpowiedzią na nasze pismo z Głównego Inspektoratu PIP (l.dz. GNP-316-4560-15-1/16) prezentujemy oficjalne stanowisko PIP, które dotyczy m.in. opisanej wyżej sytuacji:

„Przepis art. 187 k.p. nie określa, w jakich porach pracownica może korzystać z przerw na karmienie – przewiduje tylko, że na jej wniosek przerwy te mogą być udzielane łącznie, np. zamiast dwóch półgodzinnych przerw pracownica może wnioskować o udzielenie jednej godzinnej przerwy w czasie dnia pracy. Nie ma również przeszkód prawnych, aby przerwy na karmienie na wniosek pracownicy zostały wykorzystane w ten sposób, ze będzie ona kończyć pracę o godzinę wcześniej lub zaczynać ją o godzinę później (bądź o 1,5 godziny). Mimo że przepis posługuje się określeniem „przerwy”, to taki sposób korzystania z tego uprawnienia nie budzi zastrzeżeń.

Zdaniem Departamentu, pracodawca ma obowiązek udzielania ww. przerw zgodnie z wnioskiem pracownicy – jest więc związany wnioskiem o zastąpienie przerw skróceniem dnia pracy. Odmowa udzielenia przerw będzie stanowiła wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 5 k.p.), zagrożone karą grzywny. W takiej sytuacji pracownica może złożyć skargę na pracodawcę do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy.”

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *