Przerwa na karmienie piersią w Policji

Przerwa na karmienie piersią jest określona w art.187 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040). Funkcjonariuszka Policji karmi piersią Uprawnienia funkcjonariusza Policji związane z rodzicielstwem są regulowane przepisem szczególnym, jakim jest ustawa […]

Przerwa na karmienie piersią w ZUS-ie

Według informacji otrzymanej z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS jest zdecydowanie sfeminizowaną insty­tucją: na 10 pracowników 8 to kobiety. ZUS zapewnia, że jako pracodawca, przywiązuje bardzo dużą wagę  do przestrzegania przepisów dotyczących uprawnień pracowniczych, w tym uprawnień związanych z rodzicielstwem. […]