Przerwa na karmienie dla nauczycielki

pytania o pracę

Pytanie:

Po lekturze postów na temat przerwy w pracy na karmienie mam kilka pytań.
Jestem nauczycielką zatrudnioną na cały etat w placówce oświatowej. Od września chcę wrócić do pracy, ale na część etatu – prawdopodobnie 14/18 (czyli pensum 14 godzin, gdzie 18 to pełny etat). Mój pracodawca twierdzi, że nie przysługuje mi przerwa na karmienie, czy skrócony czas pracy ze względu na to, że wracam na część etatu. Czytając Kodeks Pracy wiem, że przerwa przysługuje, kiedy jest się zatrudnionym na więcej niż 4 godziny dziennie. Tylko że ja wypracowuję godziny dydaktyczne, pozostała część mojej pracy jest wykonywana albo w domu albo w placówce. Nie wiem, gdzie szukać odpowiedzi, jak te godziny przeliczać i czy faktycznie nie przysługuje mi przerwa (skrócenie czasu pracy).
Będę wdzięczna za pomoc.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 z późn. zm.) nauczycielce karmiącej piersią przysługuje 1 godzinna przerwa na karmienie, jeżeli jej czas pracy wynosi powyżej 4 godzin ciągłej pracy.

Przerwa wlicza się do czasu pracy nauczyciela (40 godzin na tydzień), a nie do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum). Nie zmniejsza ona zatem czasu pracy realizowanego przez nauczycielkę w ramach tygodniowego obowiązku wymiaru godzin, a pozostałych godzin.

Wszystko zatem zależy od ułożenia tygodniowego planu przez dyrektora placówki. Przerwa na karmienie przysługiwać będzie tylko w te dni, w których czas pracy ciągłej obowiązkowych godzin „dydaktycznych” przekroczy 4 godziny zegarowe.

Przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela mają zastosowanie wyłącznie dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach.

Podstawa prawna: Karta nauczyciela.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

4 komentarzy

  1. A na jakiej podstawie 4 tylko wtedy gdy „czas pracy ciągłej obowiązkowych godzin dydaktycznych przekroczy 4 godziny zegarowe” – jaki przepis o tym mówi? Na jakiej podstawie wyłączony zostaje tu czas pracy pozadydaktycznej -przecież przepis nie rozróżnia o jaki czas pracy chodzi. W mojej ocenie jest to nadinterpretacja.

    1. Godziny zegarowe wynikają z czasu pracy nauczyciela, który zgodnie z artykułem 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Mowa jest tu o godzinach pracy, a nie godzinach lekcyjnych (długość lekcji może być różna, czasami są skrócone). Ciągłość pracy warunkuje nieprzerwaną pracę w ciągu 4 godzin (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze). Do tego czasu nie będą wliczały się „okienka”, podczas których nauczycielka nie prowadzi zajęć z uczniami. Natomiast jeśli w trakcie „okienka” nauczycielka realizuje inne zajęcia i czynności określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, to ten czas powinien wliczać się do czasu warunkującego prawo do skorzystania z przerwy.

  2. A co w sytuacji, gdy w trakcie pracy nauczycielka ma okienka? Np. 2 godziny pracy , pół godziny okienka, 2 godz. pracy, 15minut okienka i znowu godzina pracy.
    Czy to też jest liczone jako ponad 4 godziny ciągłej pracy? (W trakcie okienek nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora, więc nie jest to czas wolny)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *