Mleko matki w żłobku

mleko mamy w żłobku

Dziecko idzie do żłobka…

Czy dziecko może pić mleko matki w żłobku? Wiele matek przygotowania do powrotu do pracy zaczyna od poszukiwania informacji jak odstawić dziecko od piersi. Jak pisałyśmy w artykule o powrocie do pracy, karmienie i praca nie wykluczają się. Można pracować i nadal karmić dziecko piersią.

Po powrocie do pracy matka karmiąca może skorzystać z przerw na karmienie piersią i zrealizować je rozpoczynając później dzień pracy, nakarmić dziecko lub odciągać pokarm w czasie służbowym, albo wrócić wcześniej do domu. Opcji jest kilka i można dostosować je do własnej sytuacji. Większość matek skraca sobie czas pracy wychodząc wcześniej, aby szybciej odebrać dziecko z placówki. Szczególnie matki tych dzieci, które odmawiają wypicia mleka nie bezpośrednio z piersi. Niektóre matki wykorzystują przerwę na terenie zakładu pracy odciągając w tym czasie pokarm.

Czasami matki oddają dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego już w wieku niemowlęcym. Zastanawiają się co dziecko będzie tam jadło i czy osoba sprawująca opiekę poradzi sobie z jego karmieniem.

O ile nie ma problemu z dzieckiem, które je już produkty stałe w ilości zaspokajającej jego potrzeby, to można bardziej martwić się o niemowlęta i maluchy, dla których mleko mamy wciąż stanowi podstawę wyżywienia.

Wyżywienie w żłobku

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobek zapewnia wyżywienie dzieciom przebywającym w nim. Żłobki działają na podstawie statutu i kwestie wyżywienia (zasady opłat) są tam zazwyczaj opisane. Zgodnie z ustawą placówka musi zapewnić higieniczne spożywanie posiłków. Posiłki przygotowywane są na miejscu lub w ostatnich latach coraz częściej – dostarczane w ramach cateringu. Jadłospisy są ustalane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących schematów żywieniowych niemowląt i małych dzieci, a przynajmniej powinny.

Mleko mamy

Jeśli matka karmi piersią i jej mleko jest nadal ważnym składnikiem dziennego wyżywienia dziecka, ma prawo zanieść je do żłobka lub klubu dziecięcego. Nie tylko wówczas, gdy zgodzi się na to dyrektor placówki, nie w miarę możliwości organizacyjno – lokalowych placówki, ale bezwarunkowo. Dyrektor placówki nie może odmówić matce przyjęcia mleka kobiecego, bo zgodnie z przepisami ma taki obowiązek.

Matka odpowiada za ściągnięcie mleka i jego transport w odpowiednich warunkach, zapewniających bezpieczeństwo pokarmu kobiecego. Na niej spoczywa obowiązek dostarczenia porcji mleka na dany dzień. Pojemniki / butelki, w których przechowywane jest mleko powinny zostać opisane w sposób niebudzący wątpliwości i uniemożliwiający omyłkowe podanie mleka innemu dziecku. Należy opisać butelkę danymi umożliwiającymi identyfikację dziecka (imię, nazwisko dziecka, inne dane), datę ściągania mleka i ewentualnie ilość mililitrów oraz wskazać pory karmienia.

Personel placówki opiekuńczo – wychowawczej powinien natomiast zostać przeszkolony i znać zasady postępowania z mlekiem matki (przechowywanie, przygotowanie, podanie), zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania (lodówka) i przygotowywania mleka (np. zapewnienie odpowiedniej temperatury: temperatura otoczenia, podgrzewacz) oraz stosować się do ogólnodostępnych wytycznych obowiązujących w tym zakresie.

Prawo a mleko matki w żłobku

Podstawa  prawna regulująca żywienie niemowląt i dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych to:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235).

Jak wynika  z art. 22 ust. 2 ustawy przebywającym w żłobku dzieciom zapewnia się  wyżywienie, za które opłatę ponoszą rodzice (art. 23). Lokal, w którym założony jest żłobek musi być przystosowany do higienicznego podawania żywności (art. 24 ust. 2).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925).

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia “W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.”

Z zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że jeśli do żłobka uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, to placówka ma obowiązek przyjąć ten pokarm i karmić nim dziecko. Jest to równoznaczne z tym, że pracownicy placówki muszą znać wytyczne dotyczące postępowania z mlekiem kobiecym i przygotowywania go do podania.

Przez właściwe warunki sanitarne Główny Inspektorat Sanitarny rozumie warunki, które nie zagrażają życiu i zdrowiu podopiecznych, w tym:

 • zapewnienie możliwości przechowywania mleka kobiecego w warunkach zapewniających utrzymanie go w odpowiedniej temperaturze (np. w lodówce),
 • odpowiednie przygotowanie i podanie dziecku (zapewnienie optymalnej temperatury poprzez np. podgrzanie),
 • zagwarantowanie systemu oznakowania pojemników z mlekiem matek – należy wprowadzić oznaczenia pojemników z mlekiem matek, które uniemożliwią pomyłkowe jego podanie dziecku nie swojej matki.

Jednakże musimy tu zaznaczyć, że GIS opracowując powyższe zalecenia nie konsultował ich prawdopodobnie ze specjalistami ds. laktacji i mleka kobiecego. Wiemy bowiem, że każda ingerencja (chłodzenie, podgrzewanie, itd.) wpływa na utratę wartości mleka kobiecego. Wiele dzieci pije mleko mamy po prostu w temperaturze pokojowej. Jeśli zatem mleko jest przeznaczone do spożycia – optymalny okres przechowywania świeżego mleka w temperaturze pokojowej (od +18°C do +25°C) to nie dłużej niż 4 godziny (bezwzględnie w warunkach szpitalnych). Jeśli przestrzegane są zasady higieny, wówczas dopuszczalne jest przechowywanie świeżo odciągniętego mleka do 6 – 8 godzin. Z doświadczeń niektórych mam KPI wynika, że w warunkach domowych mleko nadaje się do spożycia nawet do 10-12 godzin. Więcej o przechowywaniu mleka kobiecego. [KLIK]

Z doświadczeń mam dostarczających swoje mleko do żłobka wynika, że dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie butelek z mlekiem w torbach, opakowaniach termicznych. Personel żłobka wyjmuje butelki przed spożyciem, aby mleko ociepliło się w temperaturze pokojowej. Nie ma potrzeby zagrzewania mleka matki. Jeśli mleko będzie podane dziecku w czasie krótszym niż 4 godziny – wystarczy postawić butelkę z zabezpieczonym smoczkiem w bezpiecznym miejscu w temperaturze pokojowej. Jeśli mleko nie nadaje się do spożycia – dzieci to sygnalizują.

Jak długo karmić piersią?

Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, w ślad za międzynarodowymi organizacjami zdrowia, rekomenduje wyłączne karmienie piersią jako optymalny i wzorcowy sposób żywienia niemowląt do ukończenia 6 miesiąca życia oraz kontynuację karmienia piersią przy jednoczesnym podawaniu pokarmów uzupełniających nawet do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia i dłużej.

Zatem karmienie piersią półrocznego, rocznego, czy 2-3 letniego dziecka jest czymś zupełnie naturalnym. Nie można dać sobie wmówić, że jest inaczej. Jeśli maluch potrzebuje mleka mamy w czasie pobytu w żłobku – jak najbardziej matka ma prawo je przekazać, a placówka ma obowiązek podać je dziecku.


🎧 Jeśli wolisz słuchać niż czytać podcast na ten temat znajdziesz tu.

📌 Podcasty dostępne są również na: Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasty.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

10 komentarz

 1. Witam. Mój Syn chodził do żłobka dotowanego przez miasto Zabrze odkąd skończył 14 miesięcy. Odmówiono mi podawania mu mojego mleka. Tłumaczyli się że muszą spełnić normy sanitarne a za to mleko nie wezmą odpowiedzialności. Chętnie skorzystam z Państwa pomocy w przyszłości żeby walczyć o taką możliwość.

  1. Stanowisko sanepidu w kwestii przechowywania mleka matki w żłobku nie jest jednoznaczne. Jednakże, jak napisałyśmy w artykule zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925): “W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, ZAPEWNIA SIĘ właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.” Zatem z przepisu jasno wynika, że jeśli do żłobka uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, to placówka ma obowiązek przyjąć ten pokarm i karmić nim dziecko. Jest to równoznaczne z tym, że pracownicy placówki muszą znać wytyczne dotyczące postępowania z mlekiem kobiecym i przygotowywania go do podania. Ustawodawca nie zostawił tzw. furtki kierownikom placówek. Nie ma tam słowa „może zapewnić”, „o ile ma warunki”, itp. Użyto sformułowania „ZAPEWNIA SIĘ”. Ponadto na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się w tym roku informacja, że „Placówka, do której uczęszcza dziecko karmione piersią, musi zapewnić właściwe warunki do przechowywania i podawania pokarmu.” W przepisach, które jasno określają warunki nie ma miejsca na dowolną interpretację prawa. Podajemy link do strony Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie/karmienie-piersia

 2. Mam podobny problem, w żłobku otrzymałam informacje, że owszem podadzą mój pokarm ale muszę go odciągnąć na miejscu po kontrolą bo nie biorą odpowiedzialności za mleko które przyniosę co w tej kwestii mówią przepisy?

  1. Kierownictwo żłobka nie ma prawa żądać odciągania mleka w żłobku. Na jaką podstawę prawną powołuje się wychodząc ze swoim żądaniem? Żadne przepisy nie narzucają na matkę takiego obowiązku. Przy okazji zastanawia, czy żłobek posiada pomieszczenie, w którym matka mogłaby odciągnąć mleko, gdyby miała taką potrzebę?

 3. Moje dziecko ma 11 miesięcy, od września poszedł do żłobka gdzie dla dzieci do pierwszego roku życia na śniadanie podaję się mleko modyfikowane. Poszłam do dyrekcji w tej sprawie, ponieważ nie chciałam żeby mój synek dostawa mleko modyfikowane i zaproponowalam że będę przynosić swoje. I się zaczęły schody, ponieważ Pani kierownik powiedziała mi, że pierwsze słyszy żeby matka swoje mleko przynosiła i absolutnie nie ma takiej możliwości. Powiedziala żeby karmić przed przyprowadzeniem. Zagotowalam się.

  1. Polecamy pani kierownik lekturę: Ministerstwo Zdrowia o karmieniu piersią https://www.gov.pl/web/zdrowie/karmienie-piersia
   Warto zajrzeć do poradnika Żywienie dzieci w żłobkach, Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń (str. 55) https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/%C5%BBywienie-dzieci-w-%C5%BC%C5%82obkach-poradnik.pdf
   Kluczowy jest fragment: „Organizacja żywienia najmłodszych podopiecznych placówki powinna uwzględniać ich specyficzne potrzeby i umiejętności związane z przyjmowaniem pokarmu. Jeśli niemowlę jest nadal karmione ściąganym z piersi mlekiem matki, żłobek ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki jego przechowywania i wydawania przez cały czas trwania karmienia piersią.”

 4. Od września oddałam swoją 7 miesięczną córkę do żłobka. Już pierwszego dnia pojawiły się problemy z karmieniem. Córka jest w żłobku przed 8 rano (mleko w domu dostaje przed 7). Śniadanie jest o 8.30 i paniusie podają dzieciom kaszki (chyba te słodkie nestle), następnie o 12.30 lub 13.00 jest obiad czyli miksowana zupa. Od razu zgłosiłam Panią, że córka jest głównie na moim mleku i że chciałabym żeby była dokarmiana ponieważ uważam, że przerwa między śniadaniem, a obiadem jest zbyt długa dla mojej córki. Dwa dni sprzeczałam się z paniusiami efektem czego wywalczyłam mleko modyfikowane. Odpuściłam już swoje mleko (chociaż pewnie błędnie) żeby tylko mała dostawała mleczny posiłek po czym dowiedziałam się od kierowniczki, że nie mam możliwości karmienia dziecka o innej godzinie niż te wyznaczone przez żłobek. Zaniemówiłam… Pytam więc co jeżeli dziecko będzie płakało bo zwyczajnie będzie głodne? Usłyszałam, że oddając dziecko do żłobka powinnam nauczyć ją spożywania innych pokarmów, a poza tym dziecko powinno jeść co 4 godziny. Ponownie zaniemówiłam… Teoria teorią, a życie życiem.
  Pytanie moje, czy w takiej sytuacji żłobek ma prawo trzymać się ustalonych godzin karmienia dzieci? Czy w związku z tym, że jest to dziecko 7 miesięczne mogę żądać od żłobka, że będą dokarmiać małą wtedy kiedy będzie tego oczekiwała. Dodam że mała spożywa posiłki raczej nie częściej niż co 3 godziny, ale nie zawsze pora karmienia zbiega się z tą w żłobku. Poza tym mleko to też picie dla dziecka.
  W ramach ciekawostki dodam tylko, że jak zapytałam Panią w żłobku co zrobią jak mała nie zje kaszki to powiedziały, że dadzą jej kanapkę!

  1. Jak wygląda sytuacja po miesiącu pobytu w żłobku? Żłobek ma obowiązek przyjąć mleko matki i karmić dziecko na żądanie, zgodnie ze wskazówkami rodzica. Personel powinien znać zasady postępowania z mlekiem kobiecym. Do pierwszego roku życia mleko jest podstawa żywienia niemowląt. W grupie dzieci maluchy zazwyczaj szybciej nabywają umiejętność jedzenia i mogą sobie całkiem dobrze radzić z pokarmami stałymi (o ile dziecko samodzielnie siedzi). Zgodnie z poradnikiem opracowanym przez lekarzy dzieci w żłobku pomiędzy śniadaniem a obiadem powinny dostawać przekąskę (wskazano tu godz. 10:30) https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/%C5%BBywienie-dzieci-w-%C5%BC%C5%82obkach-poradnik.pdf

 5. Niestety to rozporzadzenie mowi o zlobkach otwartych po jego wydaniu. Nie fajnie, ze zalecenia w zlobkach nie sa ujednolicone 😱

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *