Rozmowa z szefem o powrocie do pracy

Czy potrzebna jest rozmowa z szefem zanim zdecyduje się wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim? Jedne kobiety uważają, że nie ma takiej potrzeby lub możliwości, a są i takie, którym ta rozmowa pomogła i ułatwiła bezstresowy powrót po długiej nieobecności.

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka to bardzo duża zmiana, nie zawsze jest łatwa. Niektóre matki, szczególnie te, które wracają do pracy dość wcześnie, w ogóle nie podejmują karmienia piersią, albo szybko je kończą, twierdząc, że i tak nie będzie ono możliwe.

Organizacja w pracy i domu

My oczywiście zachęcamy Was do naturalnego karmienia, które przynosi wiele korzyści zarówno dziecku, jak i matce. Połączenie pracy z karmieniem piersią jest możliwe, tylko czasami może wymagać więcej wysiłku lub dobrej organizacji w pracy i w domu. Czasami może być trudno, ale naprawdę warto!

Sukces często uzależniony jest właśnie od dobrej organizacji i przygotowania się do tego jeszcze w okresie ciąży. Niezbędna będzie wiedza na temat laktacji i wsparcie osób z najbliższego otoczenia (rodzina, znajomi, współpracownicy).

Niestety chcąc karmić piersią po powrocie do pracy współpraca z szefem (albo inną osobą, od której zależą decyzje kadrowe, organizacyjne) może okazać się konieczna. Możesz przygotowywać go do tego już z chwilą urodzenia dziecka. Czasami narodziny dziecka stwarzają możliwość odwiedzenia koleżanki z pracy przez szefa, przedstawicieli zespołu, czy tylko najbliższych współpracowników. Wykorzystaj to! To świetna okazja do edukacji kolegów i koleżanek. Możesz jako ciekawostkę opowiedzieć im o niesamowitych właściwościach mleka kobiecego, o korzyściach, jakie przynosi karmienie naturalne, o interesujących badaniach, jakie przeprowadzono, itd. Nie musisz informować od razu, że znasz swoje prawa i zamierzasz z nich skorzystać po powrocie do pracy. Może właśnie szef Cię powiadomi o takiej możliwości? Jeśli nie, to czas na kolejną rozmowę będzie bliżej ustalonego terminu powrotu do pracy.

Jak można pracować?

Wracając do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego, jako pracownica karmiąca piersią, możesz zdecydować się na:

 • pracę na pełen etat,
 • pracę na pełen etat korzystając z prawa do przerwy na karmienie piersią,
 • pracę w niepełnym wymiarze godzin (ochrona prawna przed zwolnieniem przez rok), korzystając dodatkowo z przerwy na karmienie piersią (jednej lub dwóch),
 • pracę na pół etatu,
 • wykonywanie pracy lub jej części w domu (o ile jest to możliwe).

Tu też rozmowa z szefem bądź osobą zajmującą się sprawami kadrowymi w firmie może okazać się pomocna. Wspólnie możecie znaleźć rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości, które nie będzie kolidowało z wymaganiami pracodawcy. Zastanów się zanim zdecydujesz na wybór którejkolwiek opcji, co będzie należało do Twoich obowiązków i czy będziesz w stanie je wykonać w określonym (skróconym) czasie. Jeśli zlecone zdania są wykonywane bez konieczności współpracy z innymi pracownikami i możesz sama decydować co i kiedy wykonasz, z doświadczenia mam karmiących wynika, że ich obciążenie pracą w przypadku korzystania z przerwy na karmienie nie zmienia się. Po prostu chcąc wyjść wcześniej do domu lepiej organizują swój czas pracy i sprawnie wykonują zlecone zadania. Skrócenie czasu pracy o dodatkowe godziny (oprócz przerwy) spowoduje, że prawdopodobnie Twoje obowiązki będą musiały ulec zredukowaniu. Czasami dochodzi niestety do konfliktów ze współpracownikami, gdy sprawy służbowe wymagają wspólnej realizacji, bądź poczynienia uzgodnień. Zdarza się, że ktoś sobie przypomni o bardzo ważnej sprawie właśnie wtedy, gdy Ciebie nie będzie już w pracy. Albo dochodzi do nieporozumień z osobami, z którymi wymienia się na zmianach. Jednak na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy można uznać, że osobą odpowiedzialną za organizację pracy jest pracodawca. I to właśnie on, o ile jest to konieczne, powinien poinformować zespół o zmianach organizacyjnych spowodowanych korzystaniem przez Ciebie z uprawnień.

Uprawnienia w pracy

Przysługują Ci 1 lub 2 przerwy na karmienie piersią w zależności od ilości godzin, które będziesz  przepracowywała w ciągu dniówki. Możesz wykorzystać te przerwy wychodząc do domu wcześniej, przychodząc później lub na karmienie dziecka / odciąganie pokarmu na terenie zakładu pracy, o ile będziesz miała zapewnione odpowiednie warunki. O sposobie ich wykorzystania decydujesz Ty wskazując go we wniosku, który składasz u pracodawcy. Jeśli zdecydujesz się na odciąganie pokarmu na terenie zakładu pracy – zadbaj o odpowiednie do tego warunki. Porozmawiaj z szefem również na ten temat. Może nie mieć w ogóle świadomości o Twoich potrzebach związanych z laktacją. W niektórych zakładach pracy funkcjonują pomieszczenia do odpoczynku i można je wykorzystać do odciągania pokarmu, jednak jest ich prawdopodobnie niewiele w skali całego kraju. Dlatego też konieczne jest stworzenie sobie / przygotowanie miejsca, gdzie będzie można odciągać pokarm. Na pewno nie jest nim toaleta!

Optymalne warunki do karmienia piersią/odciągania pokarmu w miejscu pracy (Twoje potrzeby)

 • wsparcie przełożonego i współpracowników, a przynajmniej brak dyskryminacji oraz mobbingu,
 • uzyskanie przerwy na karmienie w trakcie pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce udostępnione do odciągania pokarmu, najlepiej w pobliżu stanowiska pracy,
 • miejsce do siedzenia (wygodne),
 • dostępne gniazdko elektryczne,
 • zapewnienie prywatności (najlepiej zamykane drzwi od wewnątrz, ewentualnie kotara),
 • dostęp do umywalki z ciepłą wodą,
 • dostęp do lodówki.

Wiele osób nie ma pojęcia o fizjologii laktacji, karmieniu piersią i innych rzeczach z tym związanym. Dlatego też warto podzielić się swoją wiedzą ze współpracownikami i uzyskać chociaż ich przychylność i akceptację. Jeśli nie mogą Wam pomóc, to przynajmniej niech nie szkodzą i nie utrudniają.

Życzymy Wam zatem uświadomionych, życzliwych współpracowników, wspierających pracodawców i świetnej organizacji pracy. Aby powrót do życia zawodowego dał Wam dużo satysfakcji, a karmienie piersią przynosiło wiele korzyści zarówno dzieciom, jak i Wam, a w efekcie – całemu społeczeństwu.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *