Przerwa na karmienie piersią w Policji

Przerwa na karmienie piersią jest określona w art.187 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040). Funkcjonariuszka Policji karmi piersią Uprawnienia funkcjonariusza Policji związane z rodzicielstwem są regulowane przepisem szczególnym, jakim jest ustawa […]