Koniec zaświadczeń lekarskich?

Ogłaszamy, że nastąpił koniec zaświadczeń lekarskich, jako dowód potwierdzający karmienie piersią i podstawę do udzielenia przerwy na karmienie!

Podstawą prawną udzielenia takiej przerwy niezmiennie jest wniosek pracownicy karmiącej piersią.

Ostatnio rzadko pojawiały się u nas nowe wpisy, ale to nie znaczy, że nic nie robimy. Wciąż pracujemy (z) pełną piersią. Działamy, szukamy rozwiązań, pomysłów, aby matki karmiące mogły swobodnie pracować, rozwijać się zawodowo, bez ograniczania przysługujących im praw. Kobieta, która faktycznie karmi i pracuje, mając zapewnione sprzyjające temu warunki – będzie spełniać się w roli matki i pracownicy. I obie role mogą przynosić jej satysfakcję. Nie musi rezygnować z części macierzyństwa, jaką jest karmienie piersią, ani z rozwoju osobistego, zawodowego. Historie, którymi dzielicie się na łamach strony pokazują, że jest to możliwe. Niezbędne jest tu jednak spełnienie określonych warunków. Matki karmiące powinny mieć zapewnione:

  • ochronę rządu (m.in. przepisy prawne, dogodne rozwiązania),
  • wsparcie społeczeństwa, pracodawcy, a przede wszystkim rodziny,
  • sprzyjające warunki w miejscu pracy.

Kilka miesięcy temu pisałyśmy o pracującej matce karmiącej według WHO tu. Przypominamy też stanowisko Ministerstwa Zdrowia odnośnie żądania przez pracodawców zaświadczeń lekarskich. Jak wygląda sytuacja w Polsce – wiecie same. Wciąż do nas piszecie na temat nieprawidłowości związanych z udzielaniem przerwy na karmienie piersią przez Waszych pracodawców, którzy zazwyczaj swoje stanowisko opierają na artykułach powielanych przez różne portale w sieci.

W związku z powyższym, ponownie zwróciłyśmy się do Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy – organu powołanego do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, z prośbą o spowodowanie ujednolicenia stanowiska w przedmiotowej sprawie w oddziałach terenowych Państwowej Inspekcji Pracy i podjęcia innych kroków w kierunku respektowania przez pracodawców praw pracownic karmiących piersią.

Prezentujemy Wam odpowiedź otrzymaną z GIP PIP dot. zaświadczenia lekarskiego i wynikające z niej działania:

  • okręgowe inspektoraty pracy zostały poinformowane o wynikających z przepisów prawa zasadach udzielania przerw na karmienie, zatem nie ma już miejsca na swobodną nadinterpretację przepisów prawnych,
  • umieszczenie informacji o zasadach udzielania przerwy na karmienie piersią na stronie GIP PIP, wersja do druku: GIP PIP o zaświadczeniu lekarskim

W związku z tym, że niektórym pracodawcom, czy prawnikom może być trudno zaakceptować takie stanowisko, pamiętajcie, że macie prawo złożyć skargę na swojego pracodawcę, jeśli utrudnia Wam skorzystanie z przysługującego uprawnienia:

„informujemy, że na podstawie art. 281 pkt 5 k.p. odmowa udzielenia przerw będzie stanowiła wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takiej sytuacji pracownica może złożyć skargę na pracodawcę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy (adresy OIP i ich oddziałów znajdują się na stronie www.pip.gov.pl).”

Nie możecie jednak zapomnieć, że uprawnienie do przerwy na karmienie piersią przysługuje wyłącznie pracownicom karmiącym piersią. Nie jest to skrócony czas pracy z tytułu „posiadania” małego dziecka. Korzystając z uprawnienia, nie mając do niego prawa, narażacie się na odpowiedzialność prawną, o czym pisałyśmy między innymi tutu. Wiedząc o przypadkach wyłudzania uprawnienia przez współpracownicę, której ono nie przysługuje (karmienie sztuczne) – należy reagować. W Polsce jest ciche przyzwolenie na takie działania, co niestety rzutuje później na ogólną ocenę matek karmiących w zakładach pracy.

Znajcie zatem swoje prawa, chrońcie same siebie i reagujcie na nieprawidłowości. Karmienie piersią i pracę można połączyć mając wsparcie w domu i w miejscu pracy. Powodzenia!

WHO_breastfeeding_graphic_series_colleagues

Czekamy też na Wasze zgłoszenia pracodawców przyjaznych i nieprzyjaznych matkom karmiących. Mamy nadzieję, że tych pierwszych będzie mimo wszystko przeważająca ilość.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *