Najpiękniejszy dar dla Dziecka – naturalny pokarm

          W Dniu Dziecka w wielu miastach na terenie kraju odbył się flashmob mam karmiących piersią oraz osób wspierających naturalne karmienie dzieci pod wspólną nazwą „Karmiące cyce na ulice”. Nazwa wydarzenia pochodzi od grupy na Facebooku wspierającej i promującej karmienie piersią oraz długie karmienie piersią dzieci powyżej 2 roku życia.

          Również 1 czerwca br. pomysłodawczyni grupy i wydarzenia – Hanna Li Krawsz, w towarzystwie mam i osób wspierających karmienie piersią (Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia), złożyła w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie petycję dotyczącą stworzenia Narodowego Programu Karmienia Naturalnego.

        Celami złożonej petycji są (cyt.):

  • Jak najszybsze uruchomienie Narodowego Programu Karmienia Naturalnego, obejmującego edukację i zwiększenie liczby personelu, wyposażenie szpitali i długofalowe działania promocyjne, oraz powszechny dostęp do refundowanego przez państwo wsparcia laktacyjnego.
  • Rozszerzenia prawnej ochrony karmienia naturalnego, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w kwestii Standardu Opieki Okołoporodowej, gwarantowanej dotychczas tylko matkom i ich dzieciom w przypadku porodu fizjologicznego, na wszystkie dzieci urodzone o czasie i ich matki.
  • Nadania Komunikatowi Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 marca 2013 r. „w zakresie karmienia piersią jako wzorcowego sposobu żywienia niemowląt” mocy prawnej. Komunikaty, które nie stanowią prawa i są nagminnie lekceważone są nam do niczego nie potrzebne. Nie świadczą one o Państwa zaangażowaniu w sprawę, wręcz przeciwnie, dowodzą świadomego działania na naszą szkodę.
  • Podjęcia natychmiastowych działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn powstania tak skandalicznych rekomendacji w schemacie żywienia niemowląt oraz wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które się do tego przyczyniły.
  • Powołania do życia instytucji, odpowiedzialnej za monitorowanie, nadzór, badania oraz aktualizację wiedzy z zakresu
    karmienia naturalnego.

          Po zakończeniu części oficjalnej mamy wraz z dziećmi udały się do Ogrodu Krasińskich, gdzie miło spędziły czas, poznając się bliżej. W trakcie naszego nieformalnego spotkania przez park przechodził Minister Zdrowia – pan Bartosz Arłukowicz. Hanna Li Krawsz wykorzystała okazję i osobiście wspomniała Panu Ministrowi o petycji. 😉 Pan Minister złożył obietnicę, że zajmie się nią osobiście.

Trzymamy za słowo Panie Ministrze, bo to bardzo ważna rzecz! 🙂

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *