Czym (NIE) JEST przerwa na karmienie piersią

Nie wszyscy wiedzą czym (nie) jest przerwa na karmienie piersią. Zatem tym razem podejdziemy do przerwy na karmienie piersią nie od strony krótszego czasu pracy, ale technicznie. Spróbujemy Wam zaproponować przykłady realizacji przerwy, uwzględniając oczywiście jej celowość.

Dla kogo nie jest przerwa?

Przerwa na karmienie piersią NIE PRZYSŁUGUJE ci, jeśli karmisz dziecko substytutem mleka kobiecego (mlekiem sztucznym – modyfikowanym), bez względu na wiek dziecka (w okresie niemowlęcym również!)

Korzystanie z przerwy na karmienie piersią nie mając do niej uprawnienia, bądź wykorzystując ją w sposób niezgodny z jej celem, ponosisz odpowiedzialność prawną.

Zgodnie z art. 8 ustawy Kodeks pracy „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

NIE MOŻESZ wykorzystać przerwy w celu:
 • zrobienia zakupów,
 • wyjścia z dzieckiem do lekarza,
 • odbycia własnej wizyty lekarskiej,
 • zapalenia papierosa,
 • załatwienia sprawy urzędowej,
 • wyjścia na kawę do koleżanki z innego działu,
 • odbioru dnia wolnego od pracy poprzez skumulowanie niewykorzystanych godzin z tytułu przerwy w ciągu określonego czasu,
 • wyjścia jednego dnia np. o 2 godziny wcześniej, jeśli poprzedniego dnia nie skorzystałaś z przerwy, albo następnego dnia z jakichś przyczyn nie skorzystasz z przerwy na karmienie,
 • wyjścia do fryzjera, kosmetyczki, itd.
MOŻESZ wykorzystać przerwę w różny sposób

Przerwa na karmienie piersią jest tzw. przerwą laktacyjną i MOŻESZ wykorzystać ją w różny sposób, w zależności od indywidualnych potrzeb twoich i dziecka oraz charakteru i systemu pracy, którą wykonujesz. Możesz zatem:

 • mieć 1 lub 2 przerwy w zależności od ilości przepracowanych godzin w ciągu dnia pracy,
 •  wykorzystać te przerwy łącznie, na swój wniosek,
 • przyjść do pracy o 30 minut (karmiąc jedno dziecko) później, wyjść 30 minut wcześniej,
 • przyjść do pracy o 1 godzinę później,
 • wyjść z pracy 1 godzinę wcześniej,
 • skorzystać z przerw na terenie zakładu pracy,
 • nakarmić dziecko w miejscu pracy lub w pobliskiej okolicy (o ile opiekun dziecka może dostarczyć ci je na karmienie),
 • odciągać pokarm w pomieszczeniu znajdującym się na terenie zakładu pracy (przypominamy, że ubikacje, łazienki nie są do tego przystosowane!)
 • próbować ustalić z pracodawcą wykorzystywanie przerw w innym systemie, np. 3, ale krótsze (suma przerw musi mieścić się w ramach własnego uprawnienia), jeśli wymaga tego twoja laktacja (np. na odciągnięcie pokarmu),
 • odpocząć, przespać się w pomieszczeniu do odpoczynku lub innym udostępnionym przez pracodawcę.
Podstawa prawna

W ustawie Kodeks pracy jest tylko jeden artykuł będący podstawą do korzystania z  uprawnienia do przerwy przez pracownice karmiącej piersią, tj. artykuł 187, zgodnie z którym:

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Jak wynika z zacytowanego przepisu,  pracownice mają prawo do przerwy na karmienie piersią, ale nie znaczy to, że muszą z niej korzystać. Jeśli pracownice nie potrzebują tej przerwy, a i dzieci świetnie sobie radzą bez nich (pomimo karmienia piersią) – spokojnie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, brać nadgodziny, czy wyjeżdżać w delegacje, o ile sobie tego życzą. 😉

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
 2. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z Pixabay.com.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (AND). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka i lokalna aktywistka (Warszawa – Wesoła). Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *