• Praca w godzinach nocnych a przerwa na karmienie

  Pytanie:

  Niedługo wracam do pracy a karmię roczną córkę piersią. Zastanawiam się, czy w moim systemie pracy, 12h dniówki lub nocki, wszystko zostanie tak samo? Czy może jako matka karmiąca będę mogła pracować tylko w dzień. O przerwie którą mi przysługuje wiem.

  Odpowiedź:

  Nie ma przepisów prawnych regulujących zasady pracy pracownicy karmiącej poza uprawnieniami związanymi z przerwą na karmienie. Jednakże zgodnie z art. 178 ust. 2

  Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 (system pracy przerywanej), jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

  Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że do momentu ukończenia przez dziecko 4 roku życia matka MUSI wyrazić zgodę na zatrudnienie w porze nocnej. Jeśli takiej zgody nie ma, wówczas pracodawca powinien zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną.

  Dobrze jest pamiętać, że z chwilą ukończenia przez dziecko 4 rż pracownica może już wykonywać pracę w porze nocnej, ale przerwa przysługująca z tytułu karmienia piersią może być udzielana (na wniosek pracownicy) do momentu faktycznego zakończenia karmienia. Ustawodawca nie postawił górnej granicy wieku dziecka karmionego piersią (KP, KPI).

  Przypominamy

  Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia rekomenduje wyłączne karmienie piersią jako optymalny i wzorcowy sposób żywienia niemowląt do ukończenia 6 miesiąca życia oraz kontynuację karmienia piersią przy jednoczesnym podawaniu pokarmów uzupełniających nawet do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia i dłużej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com