Przerwa na karmienie piersią w Policji

Przerwa na karmienie piersią jest określona w art.187 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040). Funkcjonariuszka Policji karmi piersią Uprawnienia funkcjonariusza Policji związane z rodzicielstwem są regulowane przepisem szczególnym, jakim jest ustawa […]

Przerwa na karmienie piersią w ZUS-ie

Według informacji otrzymanej z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS jest zdecydowanie sfeminizowaną insty­tucją: na 10 pracowników 8 to kobiety. ZUS zapewnia, że jako pracodawca, przywiązuje bardzo dużą wagę  do przestrzegania przepisów dotyczących uprawnień pracowniczych, w tym uprawnień związanych z rodzicielstwem. […]

karmienie i praca

O karmieniu piersią i pracy na skróty

Wiele matek wracając do pracy po urlopie macierzyńskim zadaje sobie pytania, jak połączyć pracę zawodową i karmienie piersią, czy można pójść na skróty… Z jednej strony chcą się realizować zawodowo, a z drugiej, często podkreślają, że ich dzieci są zbyt […]